LZ Koper

Spletna stran
LD KOPER je samostojna, prostovoljna, nepridobitna lovska naravovarstvena organizacija, ki deluje v interesu svojih članic oz. lovskih družin in drugih društev, katera dejavnost je povezana z divjadjo in varstvom narave.

Opis storitev

Zanje smo oblikovali spletno stran.